Kajian . Yang pertama selepas Banjir penduduk letupan. Kejadian 10 . Oleh Fabian Massa.

Diterjemahkan dari Bahasa Sepanyol ke Bahasa Melayu dengan Google Translator .


Jelas sekali maklumat yang datang kepada kita adalah peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dialami oleh orang dahulu kala. Sepanjang bahagian prasejarah Kejadian ( bab I kepada XI ) menjadi tetap yang sama cerita yang sangat kasar. Sama dengan baka , kami tidak mempunyai cara untuk mengetahui jika kami telah meninggalkan beberapa orang penting dalam perkembangan mereka. Nampaknya dari membaca bab-bab 4 dan 5 Kejadian kepada keturunan Set tahu daripada aktiviti dan salasilah keturunan Kain akan terpaksa mempunyai kenalan cecair.


                Walaupun keringkasan cerita di dalam Kejadian 10, kita membaca antara barisan jika kita mendapati bahawa terdapat banyak data yang tersirat. Selepas Banjir - Seperti yang dinyatakan Gen.10.1 , salasilah keturunan tiga anak-anak Nuh , Yafet, Sem dan Ham dibuat. Setiap satu daripada keturunan ini menjadi ketua suku.


Salasilah [ 1] bermula dengan Yafet , Cam terus dan berakhir dengan garis Sem
1. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog , Madai , Yawan , Tubal , Mesekh dan Tiras. Kej 10.2 RV60 .
a. Keturunan Gomer ialah Askenas , Rifat dan Togarma. Kej 10.3 RV60 .
b. Keturunan Yawan : Elisa , Tarsis , orang Kitim dan Rodanim . Kej 10.4 RV60 .
c. " Daripada kos ini diselesaikan, setiap satu selepas lidahnya , selepas keluarga mereka, di negara-negara mereka" Kej 10.5 RV60 . Keturunan Yafet yang ditubuhkan sejumlah 15 Bangsa-Bangsa .

Dua. Keturunan Ham ialah Kush , Misraim, Put dan Kanaan. Kej 10.6

a. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha . Gen.10.7

b. Dan anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan. Gen.10.7

c. Kush memperanakkan Nimrod : dia mula sekali orang yang berkuasa di muka bumi. (Kejadian 10.8 ) [2] Nota silsilah berhenti untuk bercakap tentang kerja Nimrod, yang jelas berjaya tidak hanya merujuk kepada keturunan Ham tetapi juga untuk Sem dan Yafet. Sejarah Nimrod adalah berkait rapat dengan Babylon pertama dan Menara Babel , memandangkan berat untuk mencuba selain itu.

d. Anak-anak Misraim (Mesir ): Ludim, orang Anamim, Lehabim , Naftuhim , Pathrus , Casluhites , di mana orang Filistin, dan Caphtorim . Kej 10,13-14

e. Kanaan memperanakkan Sidon

f. Sidon memperanakkan Het, dan orang Yebus, orang Amori, tanah orang Girgasi , orang Hewi , Arki itu , yang Sinites , yang orang Arwadi , orang Semari dan Hamati kemudian keluarga Kanaan tersebar di luar negara . Kej 10:15 - 18 wilayah Kanaan dilanjutkan dari Sidon ( Lebanon moden) utara ke Gaza di selatan (kini Palestin) dari sana ke Laut Mati di barat dan seterusnya ke Bukit Golan di utara. Iaitu wilayah semasa Palestin, Lubnan , Israel dan sebahagian daripada Syria. Keseluruhannya lahir 31 Bangsa Ham.Tiga. Keturunan Sem ialah Elam , Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram. Kej 10.21 -22

a. Anak-anak Aram : Us, Hul, Geter dan Mash . Gen.10 -23

b. Arpakhsad memperanakkan Selah dan Heber memperanakkan Sala . Gen.10.24

c. Dan kepada Eber dilahirkan dua orang anak : nama salah itu Peleg , kerana dalam zamannya bumi terbagi : dan nama adiknya ialah Yoktan. Gen.10.25

d. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef , Hazar-Mawet, Mawet dan Adoniram , Uzal , Diklah , Obal , Abimael , Syeba , Ofir , Hawila dan Yobab . Kej 10,26-29 Wilayah mereka menduduki dan Sefar adalah dari Mesa dan di pergunungan ke timur. Tempat Mesa adalah di bahagian utara tanah Arab, dan Sefar adalah di bahagian selatan semenanjung Arab itu sendiri. Keturunan Sem ditubuhkan 26 -bangsa Bersatu.

Secara keseluruhan , jumlah Bangsa 72 Bangsa yang tinggal di Mesopotamia, seperti yang ditunjukkan Kej 11.1: ". Sekarang seluruh bumi mempunyai satu bahasa dan satu bahasa "_____________________________________

[ 1] Kejadian 10 / / 1 Tawarikh 1,5-23
[2 ] Komentar Jamienson takwil Alkitab, Fausset & Brown. Jilid I halaman 28.


Comentarios

Entradas populares de este blog

NEWS. Второй зверь. By Fabian Massa.

Reflexión. La parábola de las 10 vírgenes. By Fabian Massa

Reflexión. El primer discurso de Pedro y la conversión de los 3.000. By Fabian Massa.